0

ประโยชน์ของสินค้าแต่ละหมวดหมู่

ธุรกิจของเราบริษัทในกลุ่ม เรซพอนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 1999 บนพื้นฐานงานวิศวกรรม เพื่อให้เป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมองหาสินค้าที่จะช่วยให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อปี 2554 เราเริ่มจำหน่ายเครื่องพ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดยุงและแมลงในราคาที่เราอยู่ได้และสังคมได้ประโยชน์ ปัจจุบันเรามีสินค้าในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงในอากาศและบนพื้นผิว 

2. กลุ่มอุปกรณป้องกันเฉพาะบุคคลและการป้องกัน 

3. กลุ่มสินค้านวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล สำนักงานและอาคารที่มีผู้ใช้มาก  

4. กลุ่มสารสำหรับฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลง

5. กลุ่มเครื่องมือวัดและวิศวกรรม

ปัญหาของท่านที่เราสนใจช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคสารเคมีตกค้างในอาหาร และมลพิษในอากาศและในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นภัยคุกคามที่สำคัญ และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดโรคมากมาย ในขณะที่ในการประกอบธุรกิจนั้น ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นเป็นตัวเร่งให้ต้องลดต้นทุน ลดการพึ่งพาคน หันมาพึงพาเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกมากขึ้น ซึ่งสินค้าของเรามีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าว เช่น ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในระยะยาว อำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดเวลาในการทำงาน ลดสาเหตุของอุบัติเหตุ ในอาคารและในโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้เรายังนำเสนอสินค้าที่จะช่วยลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ รวมถึงสารฉีดพ่นที่ผลิตมาจากสารสกัดจากพืช เป็นต้น เพื่อชาวยให้โลกปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยขึ้น

ทำไมจึงควรสนับสนุนเรานอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงซึ่งทำให้สามารถขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมแล้ว เรายังทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบ มีการประกันคุณภาพ มีการเก็บรักษาอะไหล่ไว้เพื่อการบริการหลังการขายอย่างเพียงพอแล้ว เรายังยึดหลักการทำงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และมุ่งมันในหลัก 3 ประการ
- save cost (ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน)
- safe lives (ช่วยให้คุณปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น)
- save the earth (วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสารฉีดพ่นและวัสดุสิ้นเปลือง)

Products Category

View All

เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)

ใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป่าลมแรงสูง(บางรุ่น) ทำความสะอาดพื้นที่ของคุณ ใช้ควบคู่กับสารฉีดพ่น ซึ่งจะผสมน้ำหรือไม่ผสมก็ได้แล้ว แต่ชนิดของสารฉีดพ่น ซึ่งตัวเครื่องพ่น ULV จะผลิตละอองที่เล็กมาก ช่วยลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนลดการใช้สารฉีดพ่น มีทั้งชนิดใช้ไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ชนิดสะพายหลัง และชนิดที่มีไฟฟ้าสถิตย์

สารฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค

สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นULV เครื่องพ่นหมอกควัน  เพื่อฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค เช่น ไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย ป้องกันโรคระบาด ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารฉีดพ่นกำจัดแมลง

สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นULV เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อฉีดพ่นกำจัดแมลงบิน แมลงคลาน แมลงพาหะนำโรค และ ศัตรูพืช เพื่อป้องกันโรคระบาดต่อคน รวมทั้งในด้านการเกษตรและปศุสัตว์

เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค

ช่วยกรองอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ฝุ่น PM2.5และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคที่มีการติดต่อผ่านทางอากาศ สร้างอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้อาศัย

แผ่นฟิล์มทองแดง ฆ่าเชื้อโรค
ห่างไกลโควิด แค่ติดแผ่นฟิล์มทองแดงบนจุดสัมผัสต่างๆใกล้ตัวคุณ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สามารถทำลายเชื้อไวรัสให้ไม่สามารถแพร่กระจายได้ และทำลายเชื้อภายใน 2-3 นาที ทันทีที่เชื้อสัมผัสโดนแผ่นฟิล์มทองแดง!! รับรองโดยผลการวิจัยและทดสอบจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้

เครื่องหุ้มรองเท้าอัตโนมัติ

ใช้หุ้มรองเท้าด้วยฟิล์ม PVC ก่อนเข้าอาคารและสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและไม่ให้พื้นที่สกปรกสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก มีล้อลาก และใช้งานง่าย บนเครื่องมีจอ LCD แสดงผลต่างๆ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับการใช้รองเท้าแตะร่วมกัน ทำให้อาคารดูทันสมัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาคาร

เครื่องสวมถุงหุ้มร่ม

สำหรับวางบริเวณประตูทางเข้าออกของ อาคาร สำนักงาน เพื่อสวมถุงหุ้มร่มที่เปียก ป้องกันน้ำหยดจากร่มลงพื้น ป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม เพราะพื้นที่ลื่นเปียก  ประหยัดเวลาทำความสะอาด ไม่ต้องถูพื้นบ่อยๆ ทำให้อาคารดูทันสมัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาคาร

เครื่องดักแมลง

เทคโนโลยีใหม่ในการช่วยดักจับแมลง ด้วยการใช้หลอดไฟ LED และแผ่นกาว ทำงานควบคู่กัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสําหรับ ที่พักอาศัย ห้องครัว โรงแรม สถานที่ผลิตอาหาร สํานักงาน ร้านกาแฟร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่อื่นๆ

เครื่องซับน้ำจากร่มเปียก

ดูดซับความชื้นในร่มที่เปียกด้วยแผ่นไมโครไฟเบอร์ ใช้งานง่าย เสียบร่มไปมาอย่างคล่องตัว แผ่นไมโครไฟเบอร์ระบายน้ำได้ดี ถอดทำความสะอาดง่าย เคลื่อนย้ายโดยใช้ล้อ และมีปุ่มล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเคลื่อนย้าย รูปลักษณ์ดูเรียบง่ายและสวยงาม ช่วยให้พื้นที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวเครื่องมีความแข็งแรงและปลอดภัย

เครื่องพ่นติดรถกระบะ

เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร ซึ่งจะพ่นสารเคมีออกมาได้อย่างสม่ำเสมอและตรงจุดที่ต้องการฉีดพ่น สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะสามารถคลอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนและเครื่องมือหลายตัว ก็สามารถฆ่าเชื้อ และกำจัดแมลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ทั่วถึง

SAVE COST

ช่วยคุณประหยัดต้นทุน
ด้วยสินค้าคุณภาพสูงในราคายุติธรรม

SAVE LIVES

ห่วงใยทุกชีวิต

SAFE THE EARTH

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ถุงพลาสติด ใช้สารฉีดพ่นชีวภาพ

ติดต่อเรา


27 ซ.ติวานนท์ 26 ต.บางกระสอ อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11000

แผนที่


www.recthai.com